Impressum

Det här avtrycket uppdaterades senast den juli 1, 2024.

Ägaren till denna webbplats är:

Axelro E-handel AB Aktiebolag
Söderhagsvägen 29B, 13649 Vega
Sverige
E-post: ehandel@axelro.se
Telefonnummer: 08 559 24 406
VAT ID: SE559474989601

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Bolagsverket med licens- eller registreringsnummer:

5594749896

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

25.000SEK